Hiova fiteny : MalagasyFrançais

Tongasoa eto amin’ny site web TANY CHECK
IZA MOA TANY CHECK ?

Manan-danja sy masina loatra ho an’ny Malagasy ny tanindrazany !!

Noforonina ny kabinetra TANY CHECK mba ho entina manampy ny mpiara belona tratran’ny fahasahiranana amin’ny fikarakarana antontan-taratasy rehetra momba ny tany.

Olona manana traikefa maro eo amin’ny sehatry ny fananan-tany, lalàna, Fandrefesan-tany sns no mpikambana ao anatin’ny Kabinetra TANY CHECK.

INONA NY TANJON’NY TANY CHECK ?

Ny tanjona voalohany dia, ny hamaha ny olana rehetra mitranga eo amin’ireo mpanjiva, ary ao antin’ny FANAJANA tanteraka ny lalàna misy eto amin’ny firenena.

INONA NY TOLOTRA OMEN’NY TANY CHECK ?

 • Fitsirihina ny mety olana mitranga amin’ny antontan-taratasy n’ireo mpanjifa. ( Domaines, Topo, Tribunal sns)
 • Toro-hevitra na tolo- tsaina ho an’ireo mpanjifa mandritra ny an-tana tohatra rehetra fikarakarana ny dosie.
 • Fanampiana ara teknika eo amin’ny fanomanana ny fanoratana Akta na asa mila atao. Toy ny fizaram-panana, famindrana ny tany amin’ny anaran’ny Mpandova na ny mpividy, fandatsahana baorina. sns.
 • Fampifandraisana mivantana ireo mpanjifa amin’ireo matihanina amin’izay sehatra ilainai. Toy ny Geometre, Notaire, Architecte, Mpisolo vava, mpanoratra sns.
 • Fanampiana azahoana taratasy ahafahana mikarakara ny zavatra iriana atao.
 • Ireo sehatra sahanin’ny TANY CHECK

  Mitady mpisolovava ve ianao ?

  Ho fiarovana ny zonao dia afaka mampifandray anao amin’ny mpisolovava (avocat) izahay

  Mila Notaire ve ianao ?

  Afaka mampifandray anao amin’ny notaire izahay

  Mila engins TP ve ianao ?

  Miara miasa amin’ny orinasa manana fitaovana ampy ny TANY CHECK

  Mitady torohevitra ve ianao ?

  Manolotsaina anao ny ekipa TANY CHECK ahitanao ny tsara kokoa

  Mila torohevitra ara teknika ve ianao ?

  Manampy anao ny TANY CHECK na any amin’ny biraom-panjakana na eny an-tanety..

  Mitady Geometre ve ianao ?

  Manana geometre mpiara miasa ny TANY CHECK hanampy anao

  Mila architecte ve ianao ?

  TANY CHECK dia afaka mampifandray anao amin’ny architecte hampita ny nofinao ho tonga trano
  Tolotra hafa

  Fikarakarana bail emphytéotique

  Manampy anao ny TANY CHECK hamadika izany ho varotra raha azo atao araky ny lalàna ny dosie anao

  Fizarana fananana iombonana

  Manampy anao ny TANY CHECK hanao ny fizarana eo amin’ny samy mpandova.

  Fomba fanoratana

  Afaka manampy anao ny TANY CHECK raha misy fikarakarana ilàna fahaizana manokana amin’ny fanoratana (redaction)

  Fanamarinana atontan-taratasy

  Misava sy manadiady ny taratasy rehetra ilaina ny TANY CHECK ho fiarovana anao amin’ny olana mety hitranga any aoriana.

  Miara-miasa @ olona manana traikefa manokana

  Miara miasa amin’ny olona manam-pahaizana sy traikefa manokana (Experts) ny TANY CHECK mba ahafantarana ny tombam-bidin’ny taninao

  Fanamarinana fananan-tany (CSJ)

  Tandremo, aza adino ny mampandre ny sampan-draharaha fananan-tany raha mifindra monina ianao. Sao misy ilana anao ka tsy ho tratra antso ianao vao ahazo olana !!!
  Manan-kery 3 volana ny Certificat de Situation juridique.

  Fizarana ara-pitsarana

  Raha misy ny fifanolanana eo amin »ny samy mpandova dia manampy anao ny TANY CHECK any amin’ ny tribonaly hanao fizarana

  Fizarana tany

  Manampy anao ny TANY CHECK hanao fizarana tany (Morcellement)

  Famindram-pananana

  Manampy anao ny TANY CHECK hanatontosa ny famindrana ny tany amin’ny anaranao

  Casier Judiciaire ? Bulletin N°3

  Manampy anao ny TANY CHECK haka  » Casier judiciaire »

  Mila plan ve ianao ?

  Manasa anao hiantso an’ny TANY CHECK

  Tianao ho fantatra marina ve ny tantara sy loharano nipoiran'ilay dosie tianao ho karakaraina ?

  Manampy anao mikaroka izany TANY CHECK

  Vous avez un bien à vendre ?

  TANY CHECK vous mettra en relation avec les meilleures agences immobilières.
  WhatsApp chat